હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્‍યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

સાફલ્‍યગાથા

તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૪ થી તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૪

 

જામનગર જીલ્‍લામાં તા. તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૪ થી તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૪ દરમ્‍યાન પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરીની વિગત નીચે મુજબ છે.

 

(૧)    પ્રોહીબીશન ધારાના ગણના પાત્ર ૨કેસો, ૬ આરોપીઓ, ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ નંગ- ૪૦૧ કી.રૂ. ૧,૪૮,૦૬૦/- તથા ચપટા નંગ ૨૪૦ કિ.રૂ. ૨૪,૦૦૦/- તથા બીયર નંગ ૧૦૮ કિ.રૂ. ૧૦,૮૦૦/- મોબાઇલ ફોન નંગ- ૧, કી.રૂ.૧૦૦૦/- કાર નંગ ૧ કિ.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- ના પકડી પાડેલ છે.   

 

(૨)    જુગાર ધારાના ગણના પાત્ર ૩કેસો, ૧૬ આરોપીઓ, રોકડ રૂ. ૧,૩૩,૨૦૦/-મો.સા.નંગ ૬ કિ.રૂ. ૧,૩૦,૦૦૦/-  મોબાઇલ ફોન નંગ- ૫, કી.રૂ.૮,૫૦૦/- નો પકડી પાડેલ છે.    

 

(૩)    ઇમોરલ ટ્રાફિક (પ્રિવેન્સન એકટ)  મુજબના કેસ ૧,  આરોપી ૨, રોકડ રૂ.૬૭,૦૦૦/- મો.ફો. નંગ ૧ કિ.રૂ. ૫૦૦/- ના પકડી પાડેલ છે.

(૪)    કરેલ પાસાઓની વિગત નીચે મુજબ છે.

 

નં.

આરોપીનું નામ

ઓર્ડર નં.

આરોપીનો પ્રકાર

કઇ જેલમાં

રાહુલ વિજય થાપલીયા ઉ.વ.૨૦ રહે.લાલપુર બાયપાસ , સેટેલાઇટ સોસાયટી જામનગર

ડી.એમ.શ્રી જામનગર ના નં. જી.મે.જા/પાસા/૨૧/૧૪ તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૪

ડેન્જર પર્સન

લાજપુર સુરત જેલ માં તા.૧૦/૬/૧૪

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
અન્ય અગત્યના નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 17-06-2014