હું શોધું છું

હોમ  |

પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
Rating :  Star Star Star Star Star   

 ડિસ્ટ્રિક્ટ પાસપોર્ટ સેલમાં અત્રેના જિલ્લામાં રહેતા અને પાસપોર્ટ મેળવવા ઇચ્છતા અરજદારો અરજી અત્રે આપે  છે. તા. ૧/૨/૨૦૦૨ થી ડિસ્ટ્રિક્ટ પાસપોર્ટ સેલ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. અને તેમાં આજ દિન સુધી નીચે પ્રમાણે અરજીઓ લેવામાં આવેલ છે.

 

અનુક્રમ

વર્ષ

ડિસ્ટ્રિક્ટ સેલમાં
સ્વીકારેલ અરજી

પાસપોર્ટ કચેરીએ
સ્વીકારેલ અરજી

કુલ

૨૦૦૨

૧૬૮૨

૨૩૮૫

૪૦૬૭

૨૦૦૩

૧૪૪૪

૨૯૪૨

૪૩૮૬

૨૦૦૪

૩૨૨૪

૨૯૪૪

૬૧૬૮

૨૦૦૫

૪૯૮૭

૧૮૨૮

૬૮૧૫

૨૦૦૬

૫૫૯૨

૨૫૧૦

૮૧૦૨

૨૦૦૭

૪૮૯૨

૩૨૦૦

૮૦૯૨

૨૦૦૮

૪૮૧૯

૩૭૮૯

૮૬૦૮

૨૦૦૯

૬૭૪૬

૫૦૩૭

૧૧૭૮૩

૨૦૧૦

૮૮૮૮

૨૧૯૦

૧૧૦૭૮

૧૦

૨૦૧૧

૧૧૧૧૧

૧૧૭૦

૧૨૨૮૧

૧૧

૨૦૧૨

૪૨૮૮

૧૨૦૫

૫૪૯૩

કુલ   -

૫૭૬૭૩

૨૯૨૦૦

૮૬૮૭૩

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
અન્ય અગત્યના નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 24-07-2012