હું શોધું છું

હોમ  |

ડોક્ટરોની યાદી
Rating :  Star Star Star Star Star   

અગત્યના ડોકટરોના ફોન નંબરનું લિસ્ટ 

અનુક્રમ રોગનુ નામ ડોકટરશ્રીનુ નામ ટેલીફોન નંબર
1 કાર્ડિયાલોજી ડો. જે.એમ.કણઝારિયા ૦૨૮૩૩ ૨૩૬૯૪૨
ચેસ્ટ એન્ટ ટીબી ડો અશોક જે લાખાણી  
  ડો.સાંઇ કિરણ ચૌધરી  
મધુપ્રમેહ ડો તારક શાહ ૯૮૨૫૫૮૯૯૪૯
  ડો. મિતેન મહેતા ૯૪૨૬૨૦૮૮૫૫
  ડો.એલ.એસ.વોરા ૦૨૮૮ ૨૫૬૫૨૮૫
  ડો. પ્રકાશ મકવાણા ૯૮૨૫૪૬૩૦૧૦
ઇ.એન.ટી. ડો. વીરલ છાયા ૦૨૮૮ ૨૬૭૧૫૫૫
  ડો.મિલિન્દ ભટ્ટ ૦૨૮૮ ૨૫૫૧૭૬
૧૦ જનરલ સર્જન ડો.ધવલ માંકડ ૦૨૮૮ ૨૫૫૧૪૫૦
૧૧   ડો. એમ.કે.ફલિયા ૦૨૮૮ ૨૬૭૯૪૫૫
૧૨   ડો સંજય સી પટેલ ૦૨૮૮ ૨૫૫૯૯૫૬
૧૩   ડો.એસ.આર.કિલેશ્વર ૦૨૮૮ ૨૫૫૦૩૨૩
૧૪   ડો. એ.પી.કોઠારી ૦૨૮૮ ૨૫૬૯૫૨૭૯
૧૫   ડો. ઓમપ્રકાશ સાંખલા ૦૨૮૩૩ ૨૩૨૭૮૮
૧૬ નેફ્રોલોજી ડો.ઉલ્લાસ વી.સાઠયે ૦૨૮૮ ૨૫૫૬૧૮૦
૧૭   ડો. અશોક જોષી ૦૨૮૮ ૨૫૬૪૨૭૧
૧૮ ન્યુરોલોજિસ્ટ ડો.એ.ડી.રૂપારેલિયા ૦૨૮૮ ૨૬૬૨૧૨૧
૧૯ ગાયનેકોલોજી ડો.જયેશ ઝાલા ૯૮૨૪૨૩૦૮૫૧
૨૦   ડો.ક૯પનાબહેન ભટ્ટ ૦૨૮૮ ૨૫૬૫૧૫૭
૨૧   ડો.ગાયત્રી ઠાકર ૦૨૮૮ ૨૫૧૦૦૭૭-૭૮
૨૨   ડો.વિજય સોની ૦૨૮૮ ૨૫૫૮૮૭૭
૨૪   ડો.પ્રકાશ સિંગ ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૬૫૦
૨૫   ડો.શિ૯પા ઠકકર ૦૨૮૩૩ ૨૩૩૮૬૬
૨૬ ઓપ્થોમોલોજી ડો.હિમાંશુ માટલિયા ૦૨૮૮ ૨૫૫૩૦૨૦
૨૭   ડો.રિતેશ વૈષ્ણવ ૦૨૮૩૩ ૨૩૭૦૧૭
૨૮   ડો.આર.આર.પનેલિયા ૦૨૮૯૨-૧૨-૨૨૨૩૬૦
૨૯   ડો.રાજીવ શાહ ૦૨૮૮ ૨૫૫૦૩૨૩
૩૦ ઓર્થોપેડિક ડો.વી.એમ.શાહ ૦૨૮૮ ૨૫૫૨૯૨૯
૩૧   ડો.ડી.કે.ફલિયા ૦૨૮૮ ૨૬૭૯૪૫૫
૩૨   ડો. એચ.કે.વખારિયા ૦૨૮૮ ૨૫૫૫૭૫૭
૩૩   ડો. એમ.એસ.ડાંગર ૦૨૮૮ ૨૫૬૪૭૪૭
૩૪ પેથોલોજી ડો.તુશાર શીંગાળા ૦૨૮૮ ૬૭૦૭૪૩
૩૫   ડો. એલ.કે.જોષી ૦૨૮૮ ૨૬૭૭૧૯૩
૩૬ પીડિયાટ્રિકસ ડો.કે.કે.મીતલ ૦૨૮૮ ૨૫૪૦૩૭૪
૩૭   ડો.જશુબહેન તકવાણી ૦૨૮૮ ૨૬૭૬૪૫૦
૩૭   ડો.ડી.એમ.પોપટ ૦૨૮૮૨૬૭૮૭૧૫
૩૮   ડો. સુરેશ ઠાકર ૦૨૮૮ ૨૫૫૮૮૭૭
૩૯ જનરલ ફીજિશિયન ડો.સુભાષ પટેલ ૦૨૮૮ ૨૫૫૧૭૬૧
૪૦   ડો.દિનેશ ભટ્ટ ૦૨૮૮ ૨૫૪૦૦૦૦
૪૧   ડો.હિમાંશુ પાઢ્ ૦૨૮૮ ૨૬૬૫૬૬૦
૪૨   ડો. પ્રકાશ ત્રિવેદી ૦૨૮૮ ૨૫૫૨૦૫૯
૪૩   ડો.જિતેન્દ્ર કણજારિય ૦૨૮૩૩ ૨૩૨૯૪૨
૪૪ પ્લાસ્ટિક સર્જરી ડો કે.આર.રાવ ૦૨૮૮ ૨૫૫૮૧૦૦
૪૫   ડો.નીલેશ ત્રિવેદી ૦૨૮૮ ૨૫૫૮૫૩૪
૪૬ મનોચિકિત્સા ડો.બંસી સુવાલકા ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૫૬૫
૪૭   ડો પ્રવીણ પીઠડિયા ૦૨૮૮ ૨૫૫૬૩૦૩
૪૮ ડર્મીટોલોજી ડો.રીટા એચ.શીંગાળા ૦૨૮૮ ૨૫૬૬૩૦૦
૪૯   ડો. ચેતન ત્રિવેદી ૦૨૮૮ ૨૬૭૭૭૪૭
૫૦   ડો.સંજીવ ચગ ૦૨૮૮ ૨૫૬૫૦૩૮
૫૧   ડો.કે.એમ.આચાર્ય ૦૨૮૮ ૨૫૬૪૧૧૧
૫૨ ડેન્ટલ ડો.નીપા ભટ્ટ ૦૨૮૮ ૨૭૫૭૨૫૦
૫૩   ડો બ્રિજેશ રૂપારેલિયા ૦૨૮૮ ૨૫૫૫૦૭૦
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
અન્ય અગત્યના નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 30-05-2006