હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  પોલીસ અધિક્ષક
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (જામનગર શહેર ડીવીઝન)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (જામનગર સીટી એ ડીવી.)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (દરબારગઢ પોલીસ ચોકી)
  ઇન્ચા. પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ખંભાળીયા પોલીસ ચોકી)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (દિગ્વીજયપ્લોટ પોલીસ ચોકી)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (સીટી બી ડીવી. પોલીસ સ્ટેશન)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર(હનુમાન ગેઇટ પોલીસ ચોકી)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ગુલાબનગર પોલીસ ચોકી)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (બેડી પોલીસ ચોકી)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (સીટી સી ડીવી.)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ખોડીયાર કોલોની પોલીસ ચોકી)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (ઉધોગનગર પોલીસ ચોકી)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (બેડી મરીન પોલીસ સ્ટેશન)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (મહિલા પોલીસ સ્ટેશન)
  ઇન્ચાર્જ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક
  ઇન્ચાર્જ સર્કલ પોલીસ ઇન્સપેક્ટર(જામનગર ગ્રામ્ય)
  પોલીસ સબ ઈન્‍સ્‍પેકટર (પંચકોષી એ પોલીસ સ્ટેશન)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (પંચકોષી બી પોલીસ સ્ટેશન)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (સીકકા પોલીસ સ્ટેશન)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર (લાલપુર પોલીસ સ્ટેશન)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (મેઘપર પોલીસ સ્ટેશન)
  સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (ધ્રોલ વિભાગ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (ધ્રોલ પોલીસ સ્ટેશન)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (જોડીયા પોલીસ સ્ટેશન)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (કાલાવડ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (કાલાવડ ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટે)
  પોલીસ સબ ઇન્સપેકટર, (શેઠવડાળા પોલીસ સ્ટેશન)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (જામ જોધપુર પોલીસ સ્‍ટેશન)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (મુખ્ય મથકની કચેરી)
  રિઝર્વ પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર
  ઇન્ચાર્જ પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર(વાહન વ્યવહાર વિભાગ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (માઉન્ટેડ વિભાગ)
  ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (એલ.સી.બી.)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (એલ.સી.બી.)
  પોલીસ ઇન્સ્પેકટર (એસ.ઓ.જી.)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (એલ.આઇ.બી.)
  ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (ટ્રાફિક શાખા)
  પોલીસ વાયરલેસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (વાયરલેસ વિભાગ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (એમ.ઓ.બી.)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (ફીંગર પ્રિન્ટ)
  આસીસ્ટન્ટ પો. સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર,(પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટ, (રીડર શાખા)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, (એસ.સી./એસ.ટી.સેલ)
  ઇન્ચા. પોલીસ ઇન્સ્પેકટર (એરપોર્ટ સિકયુરીટી)
  ઇન્ચાર્જ પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (બી.ડી.ડી.એસ.)
  પોલીસ વાયરલેસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (કોમ્પ્યુટર શાખા)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્પેકટર, (નાસતા-ફરતા દળ)
  ઇન્ચાર્જ પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (કયુ.આર.ટી.)
ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા
 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
અન્ય અગત્યના નંબરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 04-04-2020